Verdiep de democratie    

Verdiep de Democratie

 

participeren en samenwerken in de lokale democratie

De lokale democratie vernieuwt zich. Bewoners praten mee en willen invloed. Het gemeentelijk apparaat ontkokert en ambtenaren gaan erop uit. Burgemeester en Wethouders nemen vaak het voortouw of volgen intensief. Gemeenteraden experimenteren met nieuwe werkwijzen. Op zoek naar een balans tussen beleid en vrijheid; en hoe optimale ruimte te creëren voor participatie. Beleid ontwikkelen mét degenen voor wie het is bedoeld; ruim baan aan initiatieven vanuit de samenleving; terwijl ook het algemeen belang optimaal wordt gediend.

Wij bieden procesbegeleiding, coaching, training en mediation. Indien gewenst dragen we kennis en ervaringen van elders aan. We helpen om alle invalshoeken op tafel te krijgen; niet volstaan met één overtuiging maar onderzoeken wat er speelt en wat er nodig is. Verschillen worden hanteerbaar en blijken een bron te zijn voor nieuwe inzichten. Besluiten winnen aan draagvlak. We werken onder andere met Deep Democracy en Pleinen.

 

Contact:

T 06 215 90 926 - Louise Boelens
T 06 510 04 638 - Riejanne Bouma
T 06 207 37 340 - Nelleke Metselaar
T 06 421 58  771 - Aphra van den Berg