Waar staat de Raad?

Verdiep de democratie  ondersteunt gemeenteraden om optimaal te functioneren in de lokale democratie. We zetten ons mét u in voor het vinden van een passende visie en rol voor de Raad in uw gemeente. We bieden kennis en verleiden tot dialoog, conflictoplossing en gedragen besluitvorming. We werken met o.a. Deep Democracy. Verrijk het meerderheidsbesluit met de wijsheid van de minderheid!

De aftrap met een inspiratiesessie

In 2,5 uur zoomen we in vogelvlucht in op de veranderende rollen in de lokale democratie.

Inwoners, ambtenaren, Burgemeester & Wethouders, de Raad, iedereen heeft zich te verhouden tot de democratie anno nu.

Hoe verloopt dit in uw gemeente en wat  kan de gemeenteraad bijdragen? Welke keuzen liggen er, wat is een adequate rol voor de Raad en wat vergt dat?

In deze sessie draait het om een oriëntatie op dit soort vragen en een verkenning van ‘hoe we er op dit moment in staan’.  We trekken u mee in een dialoog waarin u op een nieuwe wijze met elkaar in gesprek raakt. Opties verkennen, gezamenlijke wijsheid aanboren.

U ontdekt waar u staat als gemeenteraad en waar kansen liggen.

 

begeleiden werkconferentie

 

Vaak is het onderwerp: de rol van de raad in een sterke lokale democratie. We bieden kennis en verbinden die onmiddellijk met een gesprek in de raad over: ‘wat geldt er voor déze raad? Wat wil de raad bijvoorbeeld met participatie? Hoe kijken we naar lokale democratie? Wat voor raad willen wij zijn?
We dagen de raad uit en begeleiden het gesprek dusdanig dat hij hierover diepgaand in gesprek gaat. We kiezen thema’s en ‘tegenstellingen’ die helpen om stappen te gaan zetten. Thema’s zijn bijvoorbeeld:  willen we meer op proces sturen en hoe dan? Welke kaders willen we stellen of werkt dat sowieso contraproductief? Hoe werken wij zelf eigenlijk samen en hoe is dat te verenigen met het zijn van politieke partij? Hoe kijken we naar nieuwe vormen van inwonersbetrokkenheid in relatie tot onze rol.

Vervolgaanpak democratische vernieuwing

  • Langer lopend traject op basis van de vraag die leeft. Onderdelen kunnen zijn
  • De vraag stellen en beantwoorden wie de relevante deelnemers zijn in de zoektocht naar democratische vernieuwing
  • Het delen van kennis en inzichten in veranderingen die gaande zijn in de lokale democratie in Nederland
  • Met elkaar vaststellen wat de opties zijn omtrent visie op en rol van de Raad in uw gemeente
  • Welke samenspel is vereist met de partners in onze gemeente (bestuur, ambtelijk apparaat, bewoners en andere betrokkenen).

 

Informatie, vragen, boekingen

Ga u naar de contactpagina