Waar staat de Raad?

Verdiep de democratie wil gemeenteraden ondersteunen om optimaal te functioneren in de lokale democratie. We zetten ons mét u in voor het vinden van een passende visie en rol voor de Raad in uw gemeente. We bieden kennis en verleiden tot dialoog, conflictoplossing en gedragen besluitvorming. We werken met o.a. Deep Democracy. Verrijk het meerderheidsbesluit met de wijsheid van de minderheid!

De aftrap met een inspiratiesessie

In 2,5 uur zoomen we in vogelvlucht in op de veranderende rollen in de lokale democratie.

Inwoners, ambtenaren, Burgemeester & Wethouders, de Raad, iedereen heeft zich te verhouden tot de democratie anno nu.

Hoe verloopt dit in uw gemeente en wat  kan de gemeenteraad bijdragen? Welke keuzen liggen er, wat is een adequate rol voor de Raad en wat vergt dat?

In deze sessie draait het om een oriëntatie op dit soort vragen en een verkenning van ‘hoe we er op dit moment in staan’.  We trekken u mee in een dialoog waarin u op een nieuwe wijze met elkaar in gesprek raakt. Opties verkennen, gezamenlijke wijsheid aanboren.

U ontdekt waar u staat als gemeenteraad en waar kansen liggen.

 

Verdiepende modules

In drie modules worden Raadsleden bijgeschoold in hun rol binnen het democratisch bestel in Nederland en de eigen gemeente.

Ze verdiepen zich in ‘doelmatig en efficiënt Raadswerk’, leren elkaar zij leren elkaar beter kennen en leggen een vruchtbare basis. Ook over de vernieuwing van de lokale democratie.

Er wordt informatie aangereikt, maar ook verzameld door deelnemers zelf. Er is ruim baan voor de verwerking ervan en de reflectie op vragen zoals ‘wat betekent dit voor onze rolopvatting, voor onze manier van werken, et cetera’.

Ook oefenen we met andere vormen van ‘debat’ en besluitvorming aan de hand van Deep Democracy: alle perspectieven op tafel & de wijsheid van de minderheid aanboren en gebruiken.

Module 1: representatieve democratie

 • elkaar leren kennen & uitwisseling over motivatie en visie op het raadswerk
 • inzicht in taken en rollen van de gemeenteraad binnen ons democratisch bestel
 • inzicht in de eigen gemeente en de praktijk van de gemeentelijke democratie
 • de rol van de gemeenteraad in de organisatie van de gemeente

Module 2: kwetsbare democratie

 • als volksvertegenwoordiger stap je in een nieuwe dynamiek: verwachtingen, beïnvloeding, hoe ga je er mee om
 • inzicht & verdieping over legitimiteit, politiek vertrouwen en integriteit
 • spagaten en keuzes voor de Raad – beleidsvorming betreft vaak complexe maatschappelijke kwesties
 • reflectie op eigen rolopvatting en dialoog over de rol van de Raad

Module 3: kansen van de democratie

 • gemeenten zetten zich in om inwoners de samenleving te betrekken bij het ontwikkelen en invullen van beleid
 • inwoners nemen ook vaker zelf initiatief. Wat gebeurt er zoal en wat speelt in onze gemeente
 • overzicht van haken & ogen, maar ook de kansen van deze ontwikkelingen
 • de ontwikkelingen vereisen een ‘flexibele’ rol van de Raad: hoe kijken we naar loslaten en waar vinden we houvast: reflecties over een meer ‘proces-invulling’ van de Raads-taken en democratische criteria
 • uitwisseling: wat nemen we mee en waar staan we nu

Vervolgaanpak democratische vernieuwing

 • Langer lopend traject op basis van de vraag die leeft. Onderdelen kunnen zijn
 • De vraag stellen en beantwoorden wie de relevante deelnemers zijn in de zoektocht naar democratische vernieuwing
 • Het delen van kennis en inzichten in veranderingen die gaande zijn in de lokale democratie in Nederland
 • Met elkaar vaststellen wat de opties zijn omtrent visie op en rol van de Raad in uw gemeente
 • Welke samenspel is vereist met de partners in onze gemeente (bestuur, ambtelijk apparaat, bewoners en andere betrokkenen).

 

Informatie, vragen, boekingen