Ervaar de Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan. Vraagt dat om een herinrichting van processen? Anders werken? Het verandert de verhouding overheid en inwoner? Hoe en waar moeten we beginnen?

Eéndaagse workshop

Ons advies: sta een dag stil bij de principes achter de Omgevingswet: snappen we het? Hoe interpreten wij ze? Welke keuzes en dilemma’s leveren ze op voor onze gemeente? Hoe staan wij daarin? En wat zijn de eerste stappen die we willen zetten?

U werkt een dag lang met een groep betrokkenen uit uw organisatie (liefst beleid én uitvoering, bestuur en politiek) met casuïstiek, dialoog, analyse, reflectie en debat.

Doelen

  • inzicht in de principes en voorliggende keuzes van de Omgevingswet
  • het ‘ ervaren’ van de omgevingswet middels: stap in de schoenen van betrokkenen en besluitvormers van de toekomst
  • verheldering van opties in ‘besturingsfilosofie’ en waar staan u en uw gemeente?
  • uiteenrafelen van keuzes en dilemma’s: wat past?
  • met elkaar vaststellen wat de eerste stappen zijn om nu te nemen

Samen onderzoekt u wat de Omgevingswet betekent voor uw gemeente en welke aanpak pást. Daarbij ervaart u een aantal methodieken van dialoog, reflectie en debat die wellicht van pas komen in het verdere traject in uw organisatie en in participatieprocessen in uw gemeente.

Voor wie?

Voor ambtenaren en raadsleden van gemeenten die zich willen voorbereiden op implicaties van de Omgevingswet.

‘Ik heb op deze workshop geleerd hoe je iedereen kunt meenemen in een proces in plaats van te overrulen’

Uitgangspunten Omgevingswet

  • minder en overzichtelijke regels door samenvoegen tientallen wetten en AMvB’s
  • meer ruimte voor initiatieven: het ja, mits- principe
  • lokaal maatwerk – gebruiker staat centraal
  • vertrouwen – participatie aan de voorkant

Informatie, vragen, boekingen

Ga u naar de contactpagina