Training voor participatieprofessionals

Professionals die werken aan vernieuwing van de lokale democratie, kunnen vaak een goede steun in de rug wel gebruiken. Zij ontdekken bijvoorbeeld dat van hen een andere houding en vaardigheden wordt verlangd, dan ze gewend zijn. Gesprekken met groepen inwoners kennen een andere dynamiek dan in het gemeentehuis. Hoe ga je om met je rol als vertegenwoordiger van de gemeente en tevens gespreksleider? Als je verzet of weerstand ervaart,  hoe is dat te duiden? En hoe ermee om te gaan? En wat zijn goede handvatten voor de inrichting van participatieprocessen? Hoe manage je de verwachtingen bij alle betrokkenen waar je mee te maken hebt.

In een op maat training kunnen deze professionals antwoorden vinden op dit soort vragen, zij oefenen vaardigheden, verdiepen zich in de inrichting van dit soort processen, en kunnen bijvoorbeeld leren zich sterker te voelen in lastige een-op-een gesprekken en/of grotere bijeenkomsten met betrokkenen.

In de trainingen werken we op basis van Deep Democracy, met de Pleinenmethodiek en andere methoden voor dialoog en mediation. De experts van Verdiep-de-Democratie kijken met u wat er nodig is of waaraan behoefte is en bieden een traject-op-maat. Of we beginnen gewoon met wat u aanspreekt en kunnen dan samen steeds de volgende stap bepalen.

Informatie, vragen, boekingen

Ga u naar de contactpagina