Sudwest-Fryslan: besluit op voeten

Kun je met een grote groep een echte dialoog voeren en samen tot besluiten komen? De gemeente Sudwest-Fryslan ging een experiment aan.

In eerdere bijeenkomsten van de ‘cultuurtop’ waren veel betrokkenen uit de lokale cultuursector komen meepraten: wat vinden we belangrijk op dit terrein? Hoe vinden we elkaar in samenwerken? Wat gaan we ontwikkelen?

De gemeente wilde de opbrengst vertalen naar uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid. Door het team van de gemeente waren zes ‘ambities’ beschreven. Ruim veertig betrokkenen – uit musea, historische stichtingen, de muziek en/of theaterwereld, bibliotheken, en enkele raadsleden en inwoners – gingen dit aan met mekaar.

Louise Boelens mocht het begeleiden met methodieken uit Deep Democracy. We voerden een gesprek op voeten, en deden aan ‘besluitvorming-op-voeten’. Het werkte wonderwel.

Dat er al formuleringen lagen was lastig maar bleek ook zinvol. Gaandeweg het gesprek drong door dat de groep het echt in eigen hand had wat zij wilden adviseren aan de gemeente. Dit leidde soms tot onenigheid over de precieze formulering maar het lukte de groep om een aanpak te vinden die daar boven uitsteeg.

Na deze besluitvorming werd in zes thema-groepen (musea, muziek & zang, cultuur-maatschappelijke verenigingen et cetera) verder gesproken over de vertaling naar die thema’s. Er werd heel hard en van harte gewerkt. Men was blij om echt aan het werk te kunnen.

De indruk die achterbleef was dat de dialoog en besluitvorming een goede ondergrond hadden gelegd.

 

 

Search

Nieuwsbrief