Iedereen mocht meepraten in Breda

Tijdens het festival van de Democratie (eind 2016) werd in Breda de vergadering van  de Raadscommissie Bestuur opgengesteld voor iedereen. Inwoners konden meepraten en meebeslissen. Het ging over Breda Begroot.

In twee wijken was met bewoners samen gewerkt aan een begroting ‘dichter bij huis’. Dat is geëvalueerd en de Raad moet nu beslissen hoe het verder zal gaan. Op de dag van de Democratie troffen bewoners en gemeenteraadsleden elkaar in een beraadslaging waarin iedereen gelijkwaardig was.

 

Uit Breda Nieuws

BREDA – “Het is de bedoeling dat je elkaar echt raakt. Daar zit je eigen projectie. En als we projecties weg kunnen halen krijgen we meer wijsheid in de groep.” Het lijkt wel therapie, de raadscommissievergadering van vanavond. Die is voor de gelegenheid van het Festival van de Democratie naar de trouwzaal van het stadhuis verhuisd.

Vanavond geen vergadering met tafels tegenover elkaar, raadsleden, wethouders en burgers staan er in een cirkel, dicht op elkaar en worden uitgedaagd om vooral te voelen. Er is veel beweging, gelach en tumult. “Loop eens heen en weer, en probeer de andere kant ook eens uit.”Louise Boelens, coach, jusrist en psycholoog leidt de raadscommissievergadering volgens de Deep Democracy-methode. Met deze in Zuid-Afrika ontwikkelde methode komen besluiten tot stand waarbij de wijsheid van de minderheid de meerheidsstem verrijkt.

Alles mag er zijn, ook de niet politiek correcte opvattingen. En daar is het wel zo’n beetje tijd voor nu, vindt Boelens. “We zijn goed op weg, hebben een meerpartijenstelsel en respect voor minderheidsstandpunten, maar het is nog lang niet voldoende”, stelt ze.

Alle deelnemers zijn gelijk en alles mag er zijn, twijfels, angsten, visies, noem het maar

“We bijten ons zo vast dat we uit elkaar groeien. Terwijl, we zijn allemaal mensen, hebben dezelfde emoties, dezelfde wanhoop en pijn. In wat we uiteindelijk willen, liggen we helemaal niet zo ver uit elkaar.” Waar burgers normaal gesproken in zo’n vergadering vijf minuten de tijd hebben voor inspraak, bracht Boelens raadsleden en burgers deze avond anderhalf uur lang in een diep en geanimeerd gesprek.

“Alle deelnemers zijn gelijk en alles mag er zijn, twijfels, angsten, visies, noem het maar”, beschrijft Boelens. Wat er dan gebeurt? “Mensen gaan zeggen wat ze echt denken. Doordat ze kunnen uiten wat echt belangrijk is voor ze, horen ze ook wat voor de ander belangrijk is. Dan kun je loslaten en gaat het weer stromen.”

Festivalgangers mochten meedoen, aan de zijlijn meekijken, de trouwzaal in en uitlopen. Onder de toeschouwers ook burgemeester Paul Depla. Hij is blij met het experiment van raadscommissie nieuwe stijl. “Ik zag vanavond veel meer dialoog dan in de traditionele raadscommissievergaderingen. En dat is goed. We doen het al jaren op dezelfde manier, laten we het eens anders doen. Er moet ruimte komen. Met echte gesprekken en met onderwerpen die mensen in de wijken echt raken.”

Search

Nieuwsbrief