Verdiep de democratie

Gemeenten zetten zich in om de samenleving te betrekken bij het beleid. Inwoners nemen ook vaker zelf initiatief. Een belangrijke en logische ontwikkeling. Beleid dat echt aansluit bij wat mensen willen, daar draait het om. Dat vraagt om aandacht voor zowel kwaliteit als draagvlak.

Kwaliteit ontstaat als de participanten hun deskundigheid en wijsheid aanboren en de juiste focus kiezen.  Draagvlak vraagt om deelname van de juiste mensen en goede beraadslagingen, zodat ze zich herkennen in het resultaat.

We weten steeds beter hoe we dit soort processen van co-creatie kunnen laten slagen.

  • Scherpe keuzes, een goed ontwerp en degelijke voorbereiding
  • Weten welke verwachtingen er zijn en worden gewekt
  • Open en heldere informatie met een duidelijke communicatie over ‘het speelveld’

Ambtelijke en bestuurlijke professionals

Verdiep de democratie helpt met coaching en training van procesbegeleiders en leertrajecten voor ambtelijke organisaties.

We werken altijd met concrete casussen en staan waar nodig naast de medewerker.

Heroriëntatie van de Raad

Verdiep de democratie heeft aandacht voor de veranderende rol van de gemeenteraad. Moet de Raad andere keuzes maken? Meer sturen op proces? Hoe verhouden representatieve en participatieve democratie zich tot elkaar?

Democratie in actie

Verdiep de democratie was als expert verbonden aan Democratic Challenge, het programma van het ministerie van BZK en de VNG. Ook bij het vervolg ‘Democratie in actie’ zijn we betrokken.

Dialoog met Deep democracy

Afspraken wérken wanneer degenen die ze gaan uitvoeren er achter kunnen staan en zich gehoord weten. Deep Democracy draagt hieraan bij.

Het biedt stappen voor besluitvorming en methodieken om ook ‘lastige’ gesprekken tot een goed einde te brengen.

Werken met 'Pleinen'

‘Pleinen’ zijn bijeenkomsten waar allerlei betrokken partijen – buurtbewoners, ondernemers, ambtenaren – bij elkaar komen om een thema of dilemma te bespreken. In eén dagdeel maken zij gezamenlijk de volgende stap in hun proces. Er wordt gezegd wat er gezegd moet worden, dat is de kern.

Wie zijn wij?