Democratic Challenge

Verdiep-de-democratie is verbonden aan Democratic Challenge, gericht op vernieuwing van de lokale democratie.

Onder aanvoering van een aantal enthousiaste ‘aanjagers’ regelt Democratic Challenge dat vernieuwers elkaar kunnen ontmoeten, dat ze van elkaar leren, dat ze kennismaken met nieuwe vormen van democratie.

Het bestaat sinds 2015 en het dijt lekker uit. Steeds meer vernieuwers, experimenten en experts sluiten zich aan.

Democratic Challenge is een programma van BZK (ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijk relaties) en de VNG (vereniging van Nederlandse gemeenten). Wij zijn verbonden als experts.