Werken met 'Pleinen'

Een Plein is de naam voor een bijeenkomst waarbij allerlei betrokken partijen – buurtbewoners, ondernemers, ambtenaren – op uitnodiging bij elkaar komen om een hot issue of dilemma te bespreken. In eén dagdeel maken zij gezamenlijk de volgende stap in hun proces. Belangrijk is dat hierbij wordt gezegd wat gezegd moet worden. De in te zetten methoden zijn daarom gericht op veiligheid en het opbouwen van vertrouwen.

Pleinen zijn goed ontworpen trajecten waarin partijen zoals gemeente, regionale partners en burgers samen een maatschappelijk of ruimtelijk vraagstuk oplossen of verder helpen. Pleinen bieden een heldere structuur en bouwstenen gericht op een intensieve samenwerking en het maken van duidelijke afspraken. Het concept Pleinen is inmiddels geïntroduceerd in diverse gemeenten.

Samen leren

Pleinen zijn niet alleen bijeenkomsten waarin oplossingen worden gezocht, maar ook plaatsen om samen te leren.. Er wordt geëxperimenteerd met werkvormen en nieuwe vormen van gesprek en samenwerking. De Pleinen vormen daarom vaak een inspiratiebron voor de ambtelijke organisatie. Ze helpen medewerkers in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag.

Wat bieden wij?

We faciliteren graag een Plein rond een taai vraagstuk, om het proces verder te helpen. Dat doen we graag in nauwe samenwerking zodat het eigenaarschap blijft waar het moet liggen. En omdat we vinden dat project- en procesbegeleiders erbij winnen wanneer ze zelf over deze vaardigheden beschikken, bieden we ook trainingen.

Type vraagstukken

De vraagstukken die op Pleinen worden behandeld zijn heel divers. De herontwikkeling van een straat of winkelcentrum, het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op toeristisch beleid of energiebesparing, of de evaluatie van een groot project. Het aantal deelnemers varieert van 10 tot zo’n 40 of meer.

Wanneer inzetten?

Pleinen worden door gemeenten ingezet om het samenlevings-gericht werken concreet handen en voeten te geven. Trajecten rond de nieuwe Omgevingswet lenen zich erg goed voor deze aanpak, leert ook dit voorbeeld.