Louise Boelens

Louise Boelens werkt als begeleider van dialogen, besluitvorming en conflicten en doet (actie)onderzoek mbt participatieprocessen en democratie.

Zij is opgeleid als organisatiepsycholoog en jurist (mr.) en is Deep Democracy Practitioner. Zij is tevens geschoold in Gestalttherapie, Transactionele Analyse, Progressiegericht werken, Systemisch kijken en Mediation volgens het Transformatieve Model. Ook verdiept zij zich in organisatiekunde en de veranderkunde.

Vanuit haar bureau heeft zij een veelzijdige ervaring in organisaties.: onderzoek en advies (als jurist en als organisatiekundige), teamcoaching en teambegeleiding, coaching van individuen, conflictbegeleiding en trainingen.

De samenleving wordt mooier als mensen samen vormgeven aan hun directe omgeving; mensen zijn geëmancipeerd, zij wíllen meedoen en meebeslissen; en maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex dat we ons erop moeten trainen dat we álle puzzelstukjes opzoeken en gebruiken.