Nelleke Metselaar

grondlegger van de 'Pleinen'-methodiek

Nelleke is zelfstandig adviseur en procesbegeleider bij organisatievernieuwingen. Zij is gespecialiseerd in gedragsverandering en leren in organisaties.

Voor de gemeente Utrecht ontwikkelde zij een krachtig instrument waarbij mensen in een of enkele bijeenkomsten samen taaie en vastgelopen vraagstukken aanpakken, de zgn Pleinen. Pleinen zijn gebaseerd op dialoogprincipes en verbinden partijen binnen en buiten de organisatie. De vorm is uitstekend geschikt om burgerparticipatie en lokale democratie te versterken.

Nelleke begeleidt gemeenten en andere organisaties die willen werken aan een cultuur van open communicatie en betere samenwerking met burgers of partners.