Riejanne Bouma

Aanjager van democratische vernieuwing

Riejanne Bouma werkt als ondersteuner en aanjager van democratische vernieuwing.

Tijdens haar raadslidmaatschap en als fractievoorzitter, heeft zij ervaren, inzicht gekregen, en de noodzaak gezien om zich hier voor in te zetten.

Door kennisdeling en uitproberen neemt ze ambtenaren en bestuurders mee in de zoektocht naar minder bureaucratie en vertrouwen krijgen in een andere manier van werken.

Democratische vernieuwing is bestuurlijk meer vrijheid bieden en op een andere manier organiseren. Het begint bij ieder individu; als ambtenaar, als bestuurder, als bewoner en als geheel maken we de beweging mogelijk. Een geweldig interessant proces!