Zbattle in Zeist

Ook in de gemeente Zeist wordt geëxperimenteerd met vernieuwing van de lokale democratie.
In de zogeheten Z-battle konden bewoners(groepen) met elkaar ‘strijden’ om projecten gerealiseerd te krijgen. De battle was zodanig ingericht dat je kon spreken van ‘participatieve democratie’.
Een amendement in de gemeenteraad stuurde echter aan op een aanpassing. Om daar een goed antwoord op te vinden, werd een dialoog georganiseerd waaraan de meeste partijen uit de Raad meededen. Het ging om vragen zoals: wordt de representatieve democratie niet te veel in een hoek gezet? Wat is de rol van de gemeenteraad in het proces? Hoe moet de jury er precies uitzien?

In een gesprek-op-voeten en in de werkvorm ‘polariteit’ werden de standpunten uitgebreid verkend en besproken. Een ronde volgde aan de hand van de vraag: terugblikkend op wat mij raakte in deze dialoog, wat is er kennelijk erg belangrijk voor mij.

Die inzichten werden genoteerd en vervolgens gingen we aan de slag met het uitwerken van voorstellen waarin een ieder zich kon vinden. Er was een waardering over en weer ontstaan: participatieve democratie is van waarde, maar de representatieve ook. Het bleek mogelijk om beide inzichten te verwerken in de opzet van de Zeister Battle. Lees hier het verslag op Democratic Challenge

Uit het democratisch zakboekje van Democratic Challenge

Search

Nieuwsbrief